piątek, 28 maja 2010

historia pisana wstecz


My jako grupa fire show "Antares" wraz z zaprzyjaźnionym klubem "Zielony Smok" z Lubartowskiego Ośrodka Kultury zachęcaliśmy do przybywania na treningi i spotkania licealistów z II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.
Byliśmy tam 25 i 30 marca tegoż roku. Informowaliśmy oraz uczyliśmy podstaw machania kijem oraz poi i opowiadaliśmy o tym co robimy i co chcemy zrobić.
0 komentarze:

Projekt "Teatr tancerzy ognia Antares" realizowany w ramach projektu "Młodzi Menedżerowie Kultury"
Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę". Projekt "Młodzi Menedżerowie Kultury" jest realizowany w ramach programu Akademia Orange.
Projekt "Teatr tancerzy ognia Antares" sfinansowano ze środków Fundacji J&S.